خواب خوب

تقدیم به او که دلم برایش این روزها تنگ است:

پس از توفان

پس از تندر

پس از باران

سرشک سبز برگ از شاخه های جنگل خاموش

می افتادنه بید ز باد

نه برگ از برگ می جنبید

شکاف ابرها راهی به نور ماه می دادند

دوباره راه را بر ماه می بستندو من همچون نسیمی از فراز شاخه ها پرواز می کردم

تو را می خواستم ای خوب، ای خوبی

به دیدار تو من می آمدم با شوق

با شادی

***

تو را می بینم ای گیسو پریشان در غبار یاد

تو با من مهربانتر از منی

با من

تو با من مهربانی می کنی چون مهر

مهری مهربان با من

***

پس از توفان

پس از تندر

پس از باران

گل آرامش آوازی

به رنگ چشمهای روشنت دارد

نسیمی کز فراز باغ می آید

چه خوش بوی تنت داردمن اینک در خیال خویش خواب خوب می بینم

تو می آئی و از باغ تنت صد بوسه می چینم

 

حمید مصدق

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
شاهده

خیلی با موسیقی متن همخوانی میکنه... خیلی دلنشین بود عزیزم... کمی دیگه صبر کنی، حله ;) [گل]

دریا

بعداز مدتها حضور دلچسبی داشتین با این شعر زیبا همیشه خوب باشید[گل]