امشب

دست از رویا نمی کشم
دلخوش به آرام ِ نگاهت هستم
* *
امشب
به اندازه ی همه ی ستاره ها
خسته ام ..
خواب ، واژه ی شیرین این لحظه ها است ؛
من تلخی ِ بیداری را
خواب می بینم
* *
بیدار باش
کنار من
با من
و بخوان دست هایم را
به فردا
که اولین روز از ادامه ی این راه است


سیدمحمد مرکبیان 

/ 0 نظر / 13 بازدید