دعا کن مرا

ای سبکبال
در دعای سحرت
در مناجات خدایی شدنت
هرگز از یاد مبر نام مرا
من جامانده بسی محتاجم

/ 1 نظر / 14 بازدید
عاشق کوهستان

سلام شب زنده داریهاتون مورد قبول حضرت حق[گل] دام سخت است مگر یار شود لطف خدای ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم ....