خلوت

عقل بیهوده سر طرح معما دارد 

بازی عشق مگر شاید و اما دارد؟ 

با نسیم سحری دشت پر از لاله شکفت 

سر سربسته چرا این همه رسوا دارد 

در خیال آمدی و آینهء قلب شکست 

آینه تازه از امروز تماشا دارد 

بس که دلتنگم اگر گریه کنم می گویند

قطره ای قصد نشان دادن دریا دارد 

تلخی عمر به شیرینی عشق آکنده ست 

چه سرانجام خوشی گردش دنیا دارد 

عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت 

چه سخنها که خدا با من تنها دارد 

 

فاضل نظری 

/ 2 نظر / 13 بازدید
رامین صابری

عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت چه سخنها که خدا با من تنها دارد ممنون از سلیقه زیباتون[گل]

رضا

عااالی بود خصوصا اینجاش بس که دلتنگم اگر گریه کنم می گویند قطره ای قصد نشان دادن دریا دارد تلخی عمر به شیرینی عشق آکنده ست