"هاتف اصفهانی"

 

    هرشبم ناله زاریست که گفتن نتوان  

       زاری از دوری یاریست که گفتن نتوان  

        بی مه و روی تو ای کوکب تابنده مرا

روز روشن شب تاریست که گفتن نتوان      

       چو جرس نالد اگر دل زغمت بیجا نیست  

      باری از عشق تو باریست که گفتن نتوان   

   تو گلی و سر کوی تو گلستان و رقیب  

     در گلستان تو خاریست که گفتن نتوان

                                                    "هاتف اصفهانی"

 

 

 

/ 2 نظر / 13 بازدید

زاری از دوری یاریست که گفتن نتوان ؟