دلت

دلت آرام خواهد گرفت
دست هایت پُر از بوی پیراهن وُ
عطر مَرمَر و بوسه های ماه خواهد شد!
راست و دروغش با خداست
تمام حکایت ِ ما همین بود:
نه غریبی آمد و ُ
نه آشنایی رفت.


سید علی صالحی 

/ 0 نظر / 13 بازدید