تا روی تو قبله ی نظر کردم


تا روی تو قبله ی نظر کردم
از کوی تو کعبه ی دگر کردم

تا روی به کعبه ی تو آوردم
صد گونه سجود معتبر کردم

سرگشته شدم که گرد آن کعبه
هر لحظه طواف بیشتر کردم

روزی نه به اختیار می‌رفتم
در دفتر عشق تو نظر کردم

گویی که هزار سال می‌خواندم
تا جمله به یک نفس ز بر کردم

چون جان و جهان خود تو را دیدم
جان دادم و از جهان گذر کردم

زان روز که پرده ی تو جان دیدم
سوراخ به جان خویش در کردم

بر روزن دل مقیم بنشستم
جان پیش تو بر میان کمر کردم

چون اصل همه جمال تو دیدم
ترک بد و نیک و خیر و شر کردم

آنگه که دلم چو آفتابی شد
در خود همه چون فلک سفر کردم

افسانه ی دولت تو می‌گفتند
من سوخته ‌سر ز خاک بر کردم

چون نعره‌زنان به میکده رفتم
هم رقص‌کنان ز پای سر کردم

چون بوی شراب عشق بشنودم
خود را ز دو کون بی خبر کردم

«عطار» شکسته را همی هر دم
از عشق رُخَت درست تر کرد 

/ 0 نظر / 11 بازدید