تولد شعر من در اختیار من نیست


درونم با نگاهی منقلب می شود
تا پیامی در گوشم
واژه های خود را آهنگین بنوازد
و زبان اشاره ای
در چشمانم می نشیند
تا دستم
نقشی را رنگین نقاشی کند
سپیدی کاغذ همیشه منتظر من است
تولد شعر من در اختیار من نیست
واژه ها سیل وار می ایند
چون پژواکی می وزند
و چون توفان سهمنکی می غرند
و گاهی چون برف بر کاغذ من می نشینند و هرگز آب نمی شوند
تولد شعر من در اختیار من نیست 


پیمان آزاد

/ 0 نظر / 15 بازدید