اینجا

نه احتیاج به سیب و نه گندم است اینجا

هبوط، تجربه ای در تداوم است اینجا

نپرس وسوسه ی آدم است یا حوا؟

چه فرق؟ چهره ی بازیگران گم است اینجا

شدیم ساعت و تقویم خود نمی فهمیم

چه ساعت است؟ و یا فصل چندم است اینجا؟

به شوق دیدن آرامش پس از توفان

هنوز حوصله ها در تلاطم است اینجا

کجاست جذبه ی لبخندهایمان؟ وایا!

چقدر حافظه ها بی تبسم است اینجا

خودم به پرسش آخر جواب خواهم داد

مگو شنیدن پاسخ توهم است اینجا

 

محمد علی بهمنی

/ 0 نظر / 23 بازدید