برای سمیه توحیدلو

معنی "شلاق نمادین" که می گویند نمی فهمم. فقط می دانم که دلم برای سمیه و مظلومیتش به اندازه ی سوزش ضربه های شلاقی که بر تن می خورد می سوزد. 

شلّاق می خوریم و مجازات می شویم
با تازیانه است که اثبات می شویم
شطرنج باز مهره به مهره شکست خورد
از این حماقت است که ما مات می شویم
نفرین به این زمانه که با گرده ای کبود
بهر کسان نماد مباهات می شویم
قدّاره بندهای غضب کرده را بگو
یک روز در محلّه ی تان لات می شویم
این حکم ، حکم صادق آل خدا نبود
پاسوز حکم جعلی تورات می شویم

 

مسعود دیانی 

/ 0 نظر / 15 بازدید