این ابرها

 

این ابرهای سوخته سوگوار
تابوت آفتاب را به کجا می برند ؟
این بادهای تشنه هار و حریص وار 
دنبال آبگون سراب کدام باغ 
پای حصارهای افق سینه می درند ؟
کنون درخت لخت کویر 
پایان ناامیدی 
و آغاز خستگی کدامین مسافر است ؟
مرغان رهگذر 
مرگ کدام قاصد گمگشته را 
از جاده های پرت به قریه می آورند ؟
ای شب !‌ به من بگو 
کنون ستاره ها 
نجواگران مرثیه عشق کیستند 
هنگام عصر بر سر دیوار باغ ما 
باز آن دو مرغ خسته چرا می گریستند ؟

منوچهر آتشی

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید