دلم


دلم این دردانه ی بلور
بهانه می گیرد
بهانه ی عشق نیست
بهانه ی سوک نیست

بهانه ی تنهایی ست

دستهای دریایی زنی ست
که از ساحل سالهای سلولی
باز گشته است
و جانش را فلس های تردید
سخت بهم فشرده

مهناز بدیهیان 

/ 2 نظر / 17 بازدید
رضا

سلام زهرا خانم زیبا می نویسید [گل]